Ko-driver

Kodriver med skraber til rengøring af opsamling.
Automatik så kodriver stopper når den bliver presset af køer.
Mulighed for opsamling bag drivbom, kodriver kan køres hen over ventende køer.
Skraber aktiveres efter malkning hvor ved driveren kører tilbage og hæver sig ca 20cm så den fungerer som afspærring til opsamling.