​Brugt Udstyr

Brugte Malkerobotter

Lely Astronaut A2 og A3 ​
DeLaval VMS

Brugt Malkeudstyr

GEA Classic 300
Stranko, Surge og SAC​